قوانین و مقررات

لطفا پیش از شروع مشاوره یا تست غربالگری به موارد زیر دقت فرمایید.

۱) مشاوره آنلاین هرگز در موارد اورژانس قابل انجام نیست و در صورت بدحال بودن بیمار و در میان بودن مشکل اورژانسی لطفا فورا به مراکز درمانی مراجعه کنید و درخواست مشاوره را پر نفرمایید.

۲)مسلما تشخیص خیلی از بیماریها به معاینات پزشکی نیاز دارد و مشاوره آنلاین تنها یک راهنمایی می باشد و جایگزین مراجعه حضوری به پزشک نیست.

۳) در آزمونهای غربالگری، هدف فقط تعیین احتمال وجود مشکل هست و هر غربالگری در صورت نشان دادن وجود مشکل ،نیازمند بررسیهای تکمیلی می باشد و درصدی از کسانی که آزمونهای غربالگری آنها مختل می باشد در بررسیهای تکمیلی مشکلی ندارند پس درصورت مختل بودن آزمونهای غربالگری کودک خود نگران نباشید و بررسیهای تکمیلی را انجام دهید.

۴) درصد زیادی از اختلالاتی که در آزمون غربالگری و بررسیهای تکمیلی  تشخیص داده می شود با درمانها و تمرینهای خاص قابل حل هست ، پس لطفا پیگیری لازم را انجام دهید.

۵) ظرف ۱۲ ساعت بعد  از دریافت پیامک وضعیت تکمیل شده برای درخواست مشاوره شما ، مشاور ما به سؤال شما پاسخ خواهد داد.